WeddingPlanner Rotterdam

 06-18845730    Ma - za 09 AM - 17 PM 

  1. Privacy en bedrijfsproces

Ik ontvang je gegevens in mijn outlook mailbox. Je gegevens gebruik ik om contact met je op te nemen, een afspraak met je te maken en om uiteindelijk de overeenkomst en de factuur te mailen. Verder zal ik af en toe een bericht sturen (na het aanvragen van algemene informatie of de checklist) om te vragen hoe het gaat met alle voorbereidingen van je bruiloft.

Wil je geen mail meer ontvangen? dan is een mailtje van jouw kant zo verstuurd en verwijder ik je gegevens uit mijn inbox. Vanaf 25 mei 2018 zal ik de gegevens tot drie maanden na de bruiloft digitaal bewaren en daarna verwijderen. De papieren gegevens worden vijf tot zeven jaar bewaard, ivm de belastingdienst.

Behalve naam, adres, woonplaats en mailadres, trouwdatum heb ik geen gegevens nodig. Wat doe ik nog meer met alle informatie? Ik houd een klantencontactformulier bij. Alle gesprekken die ik voer, voor het uitvoeren van mijn bedrijf, verwerk ik in mijn digitale klantencontactformulier. Dit formulier is een Word document. Mijn laptop is beveiligd met drie verschillende virusscanners, die ik regelmatig laat scannen. Sinds kort heb ik een CRM systeem (Spinoffice). Een Nederlands bedrijf uit Den Haag, met een server die draait in Rotterdam. Daar bewaar ik de gegevens van mijn klanten en leveranciers in.

AVG/GDPR

Weddingplanner Rotterdam, gevestigd aan Buitenzorg 20 3054 KZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.weddingplanner-rotterdam.nl Buitenzorg 20 3054 KZ Rotterdam +31 10 4611925

Persoonsgegevens die wij verwerken
Weddingplanner Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- trouwdatum

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mirjam@weddingplanit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Weddingplanner Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen omdat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij je af te leveren
- Weddingplanner Rotterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Weddingplanner Rotterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weddingplanner Rotterdam) tussen zit. Weddingplanner Rotterdam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Wordpress voor de site, Dropbox voor opslag naast de directe opslag op mijn beveiligde laptop,
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Weddingplanner Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, adres, woonplaats voor financiële doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Weddingplanner Rotterdam deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Weddingplanner Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Weddingplanner Rotterdam jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Deze volgt nog:
[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Weddingplanner Rotterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Weddingplanner Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam@weddingplanit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Weddingplanner Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Weddingplanner Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mirjam@weddingplanit.nl. Weddingplanner Rotterdam heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanners en firewall. Verder wordt er wekelijks een backup gedraaid.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Nieuwsbrief

Ik ben bezig om een nieuwsbrief te ontwikkelen. Zodra je informatie aanvraagt en akkoord geeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief, zet ik je mailadres, voor- en achternaam in mijn lijst voor de nieuwsbrief. Wil je deze niet meer ontvangen, dan kun je dat via mailchimp regelen om je weer af te melden. Momenteel is dit nog in ontwikkeling en daarom pas in een later stadium van toepassing. Input genoeg voor een nieuwsbrief maar nog niet de tijd om hem te schrijven. Zodra ik de nieuwsbrief klaar heb, zal ik deze link verwerken in de site. Je ontvangt dan de nieuwsbrief na akkoord en niet automatisch.

Omdat je zelf de contracten aangaat met leveranciers, hoef ik geen gegevens te verstrekken aan derden. Verder ben ik nu (dd 2 februari 2018) me aan het inlezen over de nieuwe wetgeving. Ik houd hier een blog over bij. Maar het belangrijkst is natuurlijk de uitvoering ;-)

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Wedding Plan It (het hoofdbedrijf) en Weddingplanner Rotterdam vind je hier: